Velkommen

Fælles-

tillidsrepræsentant

Per C Andersen

tillidsrepræsentant

John M. Pedersen

tillidsrepræsentant

Henriette Pedersen

tillidsrepræsentant

Dinny S. Nielsen

tillidsrepræsentant

Helle Bernstein

tillidsrepræsentant

Poul Rask


 

 

tillidsrepræsentant

Thomas W Kruse

 

 

 

tillidsrepræsentant

Thomas Groth

 

Fællesklubben i KHC, INC, BRC, & SD repræsenterer kontorpakmestre m.fl. som er ansat på særlige vilkår eller som tjenestemænd - samt produktionsledere, specialister i Københavns Postcenter (KHC) / Terminal Taatsrup (TTA), International Postcenter (INC), Københavns Pakkecenter & SD som samlet udgør enheden "Produktion Øst" (PRØ) i Post Nord, Danmark.

 

Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD består af  ca. 250 medlemmer - heraf 140 i KHC, 60 i INC, 25 i BRC og 30 i SD. Medlemmerne behandler dansk brevpost, udlandspost, pakker og intern postservice i store virksomheder.  Posten sorteres manuelt eller på maskiner. Der arbejdes på alle tidspunkter af døgnet, året rundt. Arbejdet planlægges af blandt andet specialister og produktionslederne står for arbejdsledelsen.

Fællesklubben i KHC & INC ledes af en bestyrelse, der består af 9 tillidsrepræsentanter og 4 suppleanter. Een af tillidsrepræsentanterne vælges af alle medlemmer til fællestillidsrepræsentant.

 

Denne hjemmeside giver bestyrelsen i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD adgang til at informere medlemmerne – eller eventuelle gæster – om, hvilke faglige sager bestyrelsen arbejder med. Der er placeret forskelligt materiale på siderne. På siderne med "Beretninger" og "Referater" kan du læse om bestyrelsesmøder og fællesmøder.

På siderne med, "Info" (information) og "Breve / Rapporter" kan du læse om faglige problemstillinger - artikler - synspunkter fra eksperter - undersøgelser - breve til og fra beslutningstagere og myndigheder.

Klik på knapperne ovenfor og læs de forskellige meddelelser.

 

Derudover er der på hjemmesiden en side med "Links” til andre hjemmesider. Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD har erfaret, at flere medlemmer har spørgsmål i forbindelse med deres arbejde og ansættelse, som de selv kan finde svarene på, hvis de søger på fagforeningers og fagforbunds hjemmesider - eller på ministrier og myndigheders hjemmesider, hvor love og vejledninger kan findes.

 

****************************************************************************

 

I det sidste årti har Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD især været optaget af, at få afdækket omfanget af skader på bevægeapparatet og stress forårsaget af arbejdet hos produktionsmedarbejderne.

Desværre er der stor mangel på viden og forståelse for disse områder. Indsatsen mod skaderne er yderst begrænset hos arbejdsgivere, mydigheder og lovgivere.

Der kan læses en introduktion til emnet – og om det konkrete arbejde – i notatet: "Der er noget der ikke stemmer” på siden med "Breve / Rapporter".

Du kan læse om stress og frygten for at blive overtallig i "Omstrukturering i virksomheden". Og du kan se videoklip om finanskrisen og om kampen for højere mindsteløn.

 

Indenfor de sidste 3 - 4 år har det faglige arbejde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD i første omgang drejet sig om personale- reduktioner. Et meget stort antal arbejdspladser nedlægges i Københavns Postcenter og i alle forretningsenheder i Post Nord, Danmark. Årsagen er primært det store fald i antallet af brevforsendelser, som for alvor satte ind i 2010. Faldet i antallet af breve skyldes, at landets største virksomheder (banker, forsikringsselskaber, osv.) - samt stat, regioner, kommuner - har besluttet, at deres breve skal digitaliseres og kommunikationen forgå på Internettet.

Brevmængdefaldet er blevet forstærket af "den internationale finansielle og monetære krise" og af "ny teknologi" indenfor maskiner til postbehandling, som har forøget omfanget og hastigheden af stillingsnedlæggelserne.

 

 

Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD

 

Repræsenterer kontorpakmestre ansat på særlige vilkår eller som tjenestemænd - samt produktionsledere og specialister

i "Københavns Postcenter" (KHC), "International Postcenter" (INC), Københavns Pakkecenter (BRC)  & Servicedistribution (SD),

der samlet udgør enheden "Produktion Øst" (PRØ).

 

"Klik" - og læs på "Info-siden"

 

 

Love for Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD

 

 

 

Udtalelse:

Nej til forringelser af aftaler og overenskomsten 2014 - 2017

 

Læs også i "Beretning 2015" til fællesmødet den 17. januar 2016 - "Indledningen" - og side 7 til midten på side 8 - samt "Referatet" fra fællesmødet - side 2 til midten af side 3

 

Konstituering af bestyrelsen i KHC, INC, BRC & SD - 11. februar 29016

 

 

Læs om Hartz reformerne i Tyskland - og om den Socialdemokratiske ledelses svigt i Danmark

 

Mindsteløn i USA

 

Omstruktureringer-psykiskarbejds- miljø

 

Brev til Folketinget

 

Overenskomst for produktionsmed- arbejdere ansat på særlige vilkår eller som tjenestemænd

 

Overenskomst for arbejdsledere og specialister